Historie

Fornyelse og tradition gennem 120 år

Da de folkelige og religiøse bevægelser strømmede ind over Herning i slutningen af 1800-tallet, var byen ikke særlig stor. Herning blev først selvstændig kommune i 1882 og købstad i 1913. Så bevægelsernes aftryk fik også stor betydning for byens udvikling. På samme måde, som man på landet kunne se, hvorledes grundtvigianere kom i forsamlingshuset og Indre Mission i missionshuset, kunne man i Herning aflæse den ædle dyst om borgerne i valg af avis, præst, restaurant, hotel mm.

Aktieselskabet Herning Missionshotel blev stiftet i 1896 og er dermed et af Hernings ældste selskaber. Formålet var i første omgang ikke at etablere hotel men at tilbyde et stille og roligt overnatningssted i byen, også skærmet fra nogle af de fristelser, som kunne følge med.

Planerne udmøntede sig imidlertid i et egentligt missionshotel og blev drevet som sådan de første år. Siden har hotellet skiftet profil og navn til Herning City Hotel. I en by med mere end 20 restauranter inden for kort gåafstand giver det ikke mening at drive hotelrestaurant, så i dag drives Herning City Hotel som garni-hotel med morgenmadsrestaurant.

Selskabet Herning Missionshotel havde i starten kig på flere forskellige placeringsmuligheder i Herning, blandt andet på Torvet. Man endte imidlertid med at købe sagfører Valeurs ejendom på hjørnet af Bredgade og Skolegade. Den blev ombygget og indrettet til hotel, så i mere end 120 år har der været hoteldrift på det samme hjørne.

Med købet af sagførerens ejendom fulgte der også lidt royal glans med, for det var her, at kong Christian 9. – Europas svigerfar – boede, da han sammen med kronprinsen besøgte Herning i 1875. Hedeselskabet havde inviteret til besigtigelse af de mange aktiviteter omkring Herning.

Amtets festmiddag foregik på gæstgivergården Vestjylland, og majestæten drog sammen med tjenestefolkene hjem til sit logi hos Valeur ved 23-tiden. Ved 6-tiden var han oppe igen, gik en tur i haven og byen, gav audiens og kørte videre med friske heste til Silkeborg.

I 1901 var de oprindelige rammer blevet for små, og det nuværende hotel blev opført på hjørnet. Herefter er det gået slag i slag med om- og tilbygninger for at tilpasse sig tidens krav – fjernvarme, varmt vand på de første fem værelser, kørestaldens omdannelse til bilgarager, ventilator i spisestuen er blandt de mange tiltag, man kan læse om i de gamle protokoller. I 1955 opførtes fløjen langs Skolegade, og det er herfra, man i dag ankommer til receptionen.

Aktierne i selskabet bag hotellet er igennem generationer handlet eller gået i arv, primært til herningensere, men i 2006 blev idyllen brudt, da selskabet blev udsat for et fjendtligt overtagelsesforsøg, der potentielt kunne true hotellets eksistens. Siden er etableret et ejerskab igennem en fond, hvis væsentligste formål er at sikre hotellets fremtid. Fonden ejer bygningerne, hvor der foruden hotel også er en række detailforretninger.

Allerede fra etableringen stod det klart, at selve driften skulle forpagtes ud. Faktisk blev driften fra starten delt mellem forpagter Olsen, der stod for selve hotellet, og staldkarl Nielsen, der drev rejsestalden. Den 1/11 2020 overtog Vinnie Og jesper Stadsvold Olesen Driften af Herning City Hotel.